[wersja tymczasowa, ostateczna strona w budowie]

sdpe


Jesteśmy organizacją pozarządową zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Nasze cele

Ochrona zwierząt, a w szczególności ptaków egzotycznych.

Podnoszenie poziomu wiedzy dotyczącej ornitologii, zagrożeń gatunków i ochrony dzikich ptaków, a także hodowli i trzymania ptaków egzotycznych w domach; upowszechnianie tej wiedzy; edukacja zwłaszcza dzieci i młodzieży.

Przeciwdziałanie patologiom w zakresie chowu i hodowli.

Doprowadzenie do stworzenia w Polsce odpowiedniego prawa we wszystkich dziedzinach, które mogą mieć związek z ptakami egzotycznymi.

Kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec zwierząt, szczególnie wobec ptaków egzotycznych.

Wszelkie inne działania na rzecz dobrostanu ptaków egzotycznych.


ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Joanna Karocka - prezes

Joanna Pypłacz - wiceprezes


STATUT STOWARZYSZENIA wersja jednolita z dnia 11 maja 2019 roku


Spraw aby wszystkie ptaki w niewoli miały dobre warunki. Wspomóż nasze działania.

Nasze konto: BNP Paribas 94 1600 1462 1851 5723 2000 0001


KRS 0000788604

NIP 6772444289

REGON 38348333200000

mail: biuro@sdpe.org.pl

telefon: 699 711 043 (w rozsądnych godzinach)